EXCEL COMPARATOR

EXCEL

Excel comparator este o aplicație de comparare a conținutului a două foi de calcul . (download )

EXTRAGEREA DATEI NAȘTERII DIN CNP

cnpExtragerea datei nașterii din CNP poate fi făcută simplu într-o foaie de calcul. ( download).